Choď na obsah Choď na menu
 


Obľúbené miesta Podpoľania

Vodopád Bystré

sg107291.jpg

Nachádza sa na južnom svahu Poľany v nadmorskej  výške 1030 metrov.

Tektonickou poruchou poklesla južná časť stuhnutého andezitového prúdu a tak vytvorila kolmú stenu, po ktorej steká voda Bystrého potoka.

Svojou výškou - 23 metrov patrí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných Karpát.

Vodopád je národnou prírodnou pamiatkou a svojou krásou určite každého očarí.

 Čaro premien :

sg105365.jpg

 Február                                                                                               

sg107256.jpg

  Apríl   

sg101250.jpg

 Október 

 

 

Kaľamárka

sg101197.jpg

 Je jednou z početných skalných dominánt na južnom  svahu  Prednej Poľany, tvorí ju stuhnutý lávový prúd.  Nachádza sa v nadmorskej výške 808 m. Tvoria  ju dve hradby brál, ktoré dosahujú výšku 5 až 17 metrov.

Tieto skalné hradby využili ľudia už mladšej bronzovej dobe, pred 3 000 rokmi a  z Kaľamárky si vytvorili hradisko – pevnosť. Bolo tu aj významné slovanské sídlo v dobe veľkomoravskej a poveľkomoravskej.

Posledné nálezy  zo začiatku novoveku môžu súvisieť so založením Detvy ( v roku 1638). Najlepšie viditeľnou stopou po ľuďoch obývajúcich Kaľamárku v dobách dávno minulých je cisterna na vodu na vrchole brál, vysekaná do skaly.   

FOTO

 

Melichova skala

sg102421.jpg

  Je 30 metrov vysoká skalná veža, zvetraný zvyšok čela  lávového prúdu.    Výrazne vyčnieva z okolitých  miernych  svahov. Vyhlásili ju za prírodnú  pamiatku.

Viaže sa k nej povesť o závistlivej žene s nošou na chrbte, ktorá cestou na svadbu skamenela.

 FOTO